• Shqip
  • Македонски
  • English

Мисија

Постигнуваjќи успеси во домашниот и надворешни пазар, ние се залагаме да ги задоволувааме потребите на потрошувачите, обезбедувајќи на квалитетни производи и квалитетнa услугa.

Нашата мисија е секогаш да им служиме на целниот пазар на најдобар можен начин, и за одржување на долгорочни и доверливи односи со клиентите.

Ние го произведуваме она што потрошувачите го сакаат.Визија

Визија на компанијата е проширување на опсегот на производство и производствени капацитети.

Нашата цел е пенетрација на нашите производи на европскиот пазар Фокусот е насочен кон креативност и иновативност.

Секогаш се стремиме да им понудиме нови производи на потрошувачите а нашата главна цел е нивното задоволство.

Најновиот продукт